Medlemsservice

 1. Kundeservice
 2. ofte stilte spørsmål
 3. Medlemsinfo
 4. Medlemsfordeler

Kundeservice
Tlf 73 53 55 00

Telefonen til kundeservice har følgende åningstider:
Mandag til torsdag kl 09.00 -12.00 og 12.45 - 14.00
E-post: kundeservice@impulse.no

Org.nr. 914 633 966

Load More

--

Tren på alle våre senter
Ja, medlemskortet ditt virker på alle våre senter.

Medlemskortet
Medlemskort får du utdelt i resepsjonen på senteret i betjenttid.

Priser
Oversikt over våre priser finner du ved å klikke på linken her: «priser»

Avtalegirofullmakt
Trykk her for å opprette AvtaleGiro.
Du er selv ansvarlig for at fullmakten blir opprettet senest 14. dager før første forfallsdato (28. hver måned).

Månedsavgiften
Månedsavgift på avtalegiro trekkes den 28. i hver måned. Dette er betaling for den påfølgende måneden. Denne datoen kan ikke endres.

Kontonummer
Vårt kontonummer er 4202.45.67103.

Regler ved frys av medlemskap

 1. Ved alle tilfeller av frys vil man bli belastet et adm.gebyr på kr 99,-
 2. Frys innvilges ved sykdom dokumentert ved legeattest for perioden det gjelder.
 3. Studenter og pensjonister får mulighet til å fryse medlemskapet maksimalt 2 ganger inntil 2 måneder hver gang i løpet av en 12 mnd. periode. Medlemskapet kan ikke sies opp når det er fryst.
 4. Frys av medlemskontrakt må være fastsatt og godkjent på forhånd og dokumentasjon må følge fryssøknaden. Frys er ikke godkjent før du som medlem mottar skriftlig bekreftelse fra kundeservice.
 5. Søknad om frys skal sendes på mail til kundeservice@impulse.no minimum 3 uker før frysperiodens start. Søknaden har ikke tilbakevirkende kraft.

Min side
Logg deg inn på «MinSide» eller kontakt kundeservice hvis du ønsker oversikt over alle dine innbetalinger og besøk.
kundeservice@impulse.no

Oppsigelse av medlemskap
Avtalegirokontrakter løper automatisk videre med en og en mnd. Det er 1 mnd oppsigelsestid regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er meldt til Impulse kundeservice. Oppsigelse kan skje skriftlig til kundeservice@impulse.no. og regnes som gyldig først når du har mottatt skriftlig bekreftelse fra Impulse.

Hvem kan bruke medlemskortet mitt?
Medlemskortet er strengt personlig og kan ikke lånes bort til noen andre. Her er det absolutt ingen unntak! Du har heller ikke lov til å slippe noen inn på senteret hvis de ikke har eget og gyldig medlemskort.

Kan jeg trene i singlet?
Vi ønsker ikke å bidra til økt kroppspress og oppfordrer derfor alle til å kle seg anstendig i treningssalene. I våre senter kan man trene i anstendige singletter som dekker mage og rygg. Det ikke tillatt å trene i bar overkropp eller uten sko.

Aldersgrense for medlemskap?

Innmelding kan skje det året man fyller 16. Foresatt må være med for å signere avtale.
Ved nettinnmelding må man være over 18 år.

Ungdomsmedlemskap gjelder fra fylte 13 år. Foresatt må være med for å signere avtale. Foresatt må også være medlem.

Load More

Info om ditt medlemskap og dine samtykker finner du på "Min side" Annen info finner du i vår medlemsapp. Vi anbefaler alle medlemmer å ta i bruk vår APP på mobil eller nettbrett. Les mer om vår APP i menyen under.

For Impulse Treningssenter AS er det viktig å behandle dine opplysninger på en sikker måte og i samsvar med gjeldende lover og regler. Med EUs nye personvernforordning (GDPR), som trer i kraft den 20. juli 2018, skjer en positiv endring som gir deg mer kontroll over hvordan dine opplysninger håndteres og større sikkerhet rundt dine personlige opplysninger. Impulse Treningssenter behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som kunde.
Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du blir og er medlem av Impulse Treningssenter, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.
Som medlem i Impulse Treningssenter samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og de rammer som den til enhver tid gjeldende lovgivning krever. Dette gir oss grunnlag for å fortsette og sørge for at du ikke går glipp av alt det spennende som skjer i Impulse, siste nytt og tilbud på våre produkter og tjenester som vil være relevante for deg.

1 BEHANDLINGSANSVARLIG
Impulse Treningssenter AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Impulse Treningssenter.

2 VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER
2.1 Registrering og innsamling av personopplysninger
Impulse Treningssenter AS behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer, fødselsdato, bilde og mål med treningen.
I tillegg samler Impulse Treningssenter AS løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold, for eksempel opplysninger om besøk, booking av PT timer og gruppetimer, kjøp av varer i våre senter samt hvilke abonnementet du har og hvilke tilleggstjenester du benytter deg av.
2.2 Hva personopplysningene brukes til
Impulse Treningssenter AS kan bruke dine personopplysninger for å kommunisere med deg vedrørende ditt medlemskap eller din bruk av Impulse Treningssenter sine tilbud og tjenester. Vi kan også benytte personopplysningene for å kunne tilpasse innholdet vi tilbyr til dine interesser, og til å forbedre våre tjenester. Informasjonen du oppgir gis ikke videre til tredjepart, med unntak av godkjente databehandlere vi har databehandleravtale med, f.eks. APP-leverandører. Siden de opplysningene du gir fra deg ved innmelding utgjør en salgskontrakt, oppbevares disse opplysningene i vårt kunderegister i henhold til Bokføringsloven.
2.3 Om bruk av informasjonskapsler
Impulse.no og enkelte SMS utsendinger benyttes informasjonskapsler, såkalte cookies. Dette opplyses det om på forhånd. Analyseverktøyet Google Analytics brukes til å samle inn statistikk om trafikken på impulse.no og for å gjøre www.impulse.no mer brukervennlig. Facebook bruker informasjonskapsel for å optimalisere vår annonsering på Facebook. Vi bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon. Ingen av informasjonskapslene kan knyttes til deg som person. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere cookies. Slik administrerer du informasjonskapsler i nettleseren din (nettvett.no) Ved å blokkere alle cookies kan det være at du mister tilgangen til deler av innholdet på vår hjemmeside og til deler av SMS kommunikasjonen.
2.4 Om bruk av nyhetsbrev
Når du har gitt oss ditt samtykke for å motta epost vil du kunne motta nyhetsbrev fra Impulse med nyttig informasjon knyttet til ditt medlemskap og det vi har å tilby. Epostadressen din vil ikke bli gitt videre til noen tredjepart, og du kan når som helst melde deg av denne listen.

3 SAMMENSTILLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Impulse Treningssenter AS forbeholder seg retten til å sammenstille dine personopplysninger med personopplysninger fra andre kunder og opplysninger fra andre kilder. Slik sammenstilling vil alltid skje i anonymisert form, og kan for eksempel danne grunnlag for statistikk. Det kan tenkes at Impulse Treningssenter AS vil bruke de sammenstilte opplysningene for å tilpasse våre tilbud og markedsføringshenvendelser til våre kunder.

4 SÆRLIG OM BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER I TILKNYTNING TIL MARKEDSFØRING
Vi bruker personopplysninger til å gi deg informasjon om tjenester som du kan ha interesse av og som kan gi deg en merverdi i ditt kundeforhold.
Som medlem i Impulse Treningssenter kan du ved innmelding ha samtykket til å motta elektronisk kommunikasjon. Impulse Treningssenter kan da sende deg henvendelser basert på samtykkene som du ga i den forbindelse.
Impulse Treningssenter benytter for øvrig telefon, e-post og SMS og andre digitale kommunikasjonskanaler til markedsføring overfor kunder. Denne markedsføringen gjennomføres i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du når som helst reservere deg mot dette via www.impulse.no/minside

5 OPPBEVARING OG LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.
Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Impulse Treningssenter AS har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Impulse Treningssenter ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

6 UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER – TAUSHETSPLIKT
Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:
a. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
c. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
d. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.
Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Impulse Treningssenter AS tilgjengeliggjør ovennevnte personopplysninger for de selskap som etter avtale med Impulse Treningssenter AS forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester.
Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Impulse Treningssenter AS sine krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning.
Impulse Treningssenter AS kan videre gi tredjeparter tilgang til akkumulerte og anonymiserte data.

7 DINE RETTIGHETER
Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Impulse Treningssenter AS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan se, endre og hente ut slike opplysninger ved å logge inn på http://impulse.ibooking.no/minside/ eller kontakte kundeservice@impulse.no

8 REVISJON AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN
Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:
a. Behandlingen av personopplysninger endres, eller
b. Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.
Impulse Treningssenter AS vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevne mellomrom ved besøk på våre hjemmesider.

9 HENVENDELSER
Du kan ta kontakt med vår medlemsservice dersom du vil ha mer informasjon om Impulse Treningssenter AS sin behandling av personopplysninger.

Impulse treningssenter i samarbeid med Antidoping Norge jobber kontinuerlig sammen mot et rent og helsebringende treningsmiljø!
På våre senter har vi nulltoleranse for alle typer og former av forbudte prestasjonsfremmende midler.

Antidopingansvarlig for Impulse Treningssenter og alle andre ansatte har tatt e-lærings kurs i regi av Antidoping Norge, og de jobber sammen med å forebygge bruk av doping i våre senter.

Når du tegner et medlemskap hos oss samtykker du også i at vi er et rent senter og du er innforstått med at all bruk av doping er forbudt.

Ved mistanke om bruk av dopingmidler vil antidopingansvarlig innkalle til et møte der medlemmet må signere på en avtale der man godtar å avgi dopingprøve. Hvis medlemmet ikke signerer på en slik avtale anses det som vesentlig mislighold av treningsavtale og Impulse kan avslutte avtalen  umiddelbart og man blir utestengt fra våre senter på livstid.

Juli 2013 ble doping kriminalisert, driver du med doping, driver du også med kriminell handling. Bruk av, eller mistanke om bruk av dopingmidler ved Impulse Treningssenter vil bli politianmeldt og kan straffes etter straffelovens  § 162b.

Unngå å bli kriminell, unngå å bli en juksemaker. Tren rent, spis rent!

Har du noen spørsmål eller opplevd noe på våre senter som du synes er  ukomfortabelt så ta kontakt på epost heidi@impulse.no

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Velkommen til et rent senter!

Som medlem på Impulse treningssenter får du nå tilgang til din egen app!
Denne vil forenkle en rekke ting, og gi deg som medlem på Impulse Treningssenter flere fordeler.

Hvorfor skal du laste ned appen og begynne å bruke den regelmessig?
Det er mange fordeler ved å ta den i bruk.

Følg med på besøkshistorikken din
I appen kan du enkelt se din besøkshistorikk.

Eksklusive medlemsfordeler
Spar penger som medlem hos Impulse! Mange av våre samarbeidspartnere innen flere ulike bransjer gir Impulse medlemmer kjempegode tilbud på produkter og tjenester. Disse tilbudene er dine medlemsfordeler, og du kan spare penger når du handler hos våre samarbeidspartnere.

Nyheter, informasjon og arrangementer
Følg med på hva som skjer på treningssentrene! I applikasjonen kan du enkelt følge med på nyheter som er relevante for deg som medlem, få informasjon og oppdateringer fra Impulse treningssenter, og ikke minst oversikt over arrangementer som du kan delta på. Du kan også gi oss tilbakemeldinger som går direkte til vår kundeservice dersom det er noe du ønsker å ta opp med oss, eller gi oss tilbakemelding på.

Verv dine venner
Kanskje du ønsker at din beste venn, kollega eller noen i din familie også skal bli medlem på Impulse. Da lønner det seg å bruke vervefunksjonen i appen. Du kan ved få tastetrykk sende en forespørsel med et godt tilbud på trening hos Impulse til hvem du vil. Dersom den du sender tilbudet til blir medlem, får både du og den som blir medlem en belønning for dette. Belønningen vil variere gjennom året.

Impulse Rewards
Det vi ønsker aller mest er at du som medlem trener regelmessig, og at du får noe igjen for tiden man bruker hos oss. Bortsett fra å bli i bedre form og få påfyll av trivsel og glede som gode effekter av treningen, vil du som aktiv bruker av sentrene også få en belønning i form av poeng. Poengene kan du bruke til å få store rabatter på varer og tjenester!

Det er GRATIS å parkere ved nesten alle Impulse treningssenter.
Unntaket er Impulse Solsiden og Impulse Leuthenhaven.

Impulse Rosten
Ved avdeling Rosten får du utdelt Impulse sitt eget “parkeringsbevis” av betjeningen på Impulse Rosten.
Parkeringsbeviset er utformet som et klistremerke, og festes i frontruta.
Dette merket gir deg GRATIS parkering på besøksplassene, se egne skilt.

Impulse Lerkendal
Ved avdeling Lerkendal har vi elektronisk parkeringsoblat. Det vil si at du må du registrere ditt bilnr i vår parkeringsapp som står inne på senteret.

 • Medlemskortet skal registreres hver gang du trener. Når du går inn og når du går ut.
 • Kortet er personlig og kan ikke lånes bort til andre.
 • Erstatning av mistet kort medfører et gebyr på 100 kr.
 • Det er ikke tillatt å slippe inn noen andre på senteret.
 • Alle må bruke eget adgangskort.
 • Overtredelse medfører gebyr eller utestenging.

Vi ønsker at alle skal få trene i et rent og trivelig miljø:

BEKLEDNING/SKO:

 • RENT TRENINGSTØY
  Medlemmet skal alltid trene i rent treningstøy.
  Ta også hensyn til allergikere, hvilket innebærer moderat bruk av parfyme og lignende.
 • TRENINGSTØY OVERKROPP
  Kleskoden skal bidra til et hygienisk, trivelig og lite kroppsfiksert treningsmiljø.
  Bar mage kan du vise på stranda, i våre senter bruker du lang t-skjorte eller en anstendig singlet.
 • TRENINGSTØY UNDERKROPP
  På Impulse trener du gjerne i tights eller shorts men den må være så lang at den skjuler dine edle deler!
 • TRENINGSSKO
  I våre senter trener ingen i strømpelesten eller barfot.
  Du må bruke rene innesko når du trener på Impulse.
  Det er ikke tillatt å gå inn med utesko.
  Har du glemt innesko må du trene med skoposer.


TRENINGSSAL:

 • HÅNDUK
  Svette er et godt tegn på at du har en god treningsøkt, men tenk på den som skal bruke apparatet etter deg. Tørk bort svetten din med håndduken.
 • OPPBEVARING
  Bag/sekk i treningssal tar mye plass og skaper rot.
  Bruk våre garderobeskap og lås inn bag/sekk.
 • STØY
  Ikke slipp vektene i gulvet. Hvis du ikke greier å sette dem stille ned på gulvet – bruk lettere vekter eller be noen om å hjelpe deg.


VIS HENSYN:

 • APPARATKØ
  Ingen liker kø!
  La noen andre bruke apparatet når du har pause mellom settene.
 • MOBIL SELFIES
  Du må gjerne ta en selfie, men pass på at ingen andre medlemmer er med på bildet.
  Ikke poste noe der andre medlemmer er involvert uten samtykke.
 • RYDDIG
  Din mamma jobber ikke her – så vennligst rydd opp etter deg og sett på plass vekter og utstyr.Takk for at du viser hensyn!

Load More

Opp til 30% rabatt hos våre spennende samarbeidspartnere:

Mange av våre samarbeidspartnere innen flere ulike bransjer gir Impulse medlemmer kjempegode tilbud på produkter og tjenester. Disse tilbudene er dine medlemsfordeler, og du kan spare penger når du handler hos våre samarbeidspartnere.
Logg inn på din app og finn dine fordeler!

Copyright: Impulse Treningssenter

Log in or Sign Up