Viktig info

(Oppdatert 16.02.2021)
Vi åpner alle treningssenterne våre i Trondheim kommune fra klokken 16:00 idag, 16.02.21. De tidligere bestemmelsene om stenging av treningsentre er nå opphevet.

Vi strammer inn våre smittevernstiltak for å legge til rette for at du kan holde 2 meter avstand til andre i senteret. Maks antall personer som kan trene samtidig i våre sentre senkes etter anbefaling fra myndighetene 5.november-20. Vi forholder oss til bransjestandarden for smittevern som gjelder for alle treningssentre i Norge. Reglene for smittevern kommer i tillegg til våre trivselsregler som du allerede er kjent med.

2 meter avstand
Du må holde 2 meter avstand til alle andre når du trener. Denne regelen er absolutt og gjelder også dersom du er i samme kohort.
Vi legger til rette og stenger av apparater (tredemøller, sykler etc) som gjør det mulig å overholde avstandsregelen. Med kohort menes familie, samme husstand, omgangskrets, etc. Unntak fra kohort og avstandskrav er besøkende med spesielle behov. Dette gjelder de medlemmer med fysiske utfordringer som trenger bistand og hjelp til å gjennomføre fysisk trening.

Soneinndeling
Deler av senteret er delt inn i ulike soner hvor vi har markert tydelig hvor mange personer som kan oppholde seg i hver enkelt sone samtidig. Dersom en sone er full – gjør en annen øvelse i ledig sone, eller vent på tur.

Vi minner igjen om å innstendig følge disse reglene til punkt og prikke for din egen og andres del.

Besøkstak
Sentrene har begrensninger på antall personer inne i senteret til enhver tid, og dersom senteret er fullt må du vente til det blir ledig kapasitet. Vi legger til rette for 25 kvadratmeter treningsareal pr.medlem for å begrense antall personer samtidig i senteret

previous arrow
next arrow
Slider
Copyright: Impulse Treningssenter

Log in or Sign Up